Aktualności
Dystrybucja artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących

Dystrybucja artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących Stowarzyszenie WIS przystąpiło do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2016.

We wspólpracy z Bankiem Żywności w Lublinie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej już 10 grudnia (w godzinach 8.00 - 12.00) rozdamy paczki żywnościowe dla 173 mieszkańców gminy Niedrzwica Duża, którzy zakwalifikowali się do programu.
 
Miejsce dytrybucji artykułów spożywczych:
świetlica środowiskowa OPS w Niedrzwicy Dużej
ul. Kraśnicka 51
9 grudnia 2016 w godzinach 9.00 - 13.00
 
Żywność w postaci paczek żywnosciowych wydawana będzie bezpośrednio osobom zakwalifikowanym do programu.
 
Kontakt w sprawie Podprogramu 2016:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych
ul. Lubelska 10
24-220 Niedrzwica Duża
e-mail: stowarzyszeniewis@gmail.com
 
Pomoc żywnościowa może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 771 PLN dla osoby w rodzinie.
(Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2012 poz. 823). W przypadku weryfikacji kryteriów dochodowych uwzględnia się nowe wysokości kryteriów, określone rozporządzeniem Rady Ministrów)
 
Powrót
Copyright © 2014 Private Policy - SWIS
Realizacja: Sulimo