Projekty realizowane przez Stowarzyszenie  Wspierania Inicjatyw Społecznych w 2022 roku:

1. Dystrybucja artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących - Podprogram 2021

2. Edukacja pozarządowa - nowe wyzwania

3. Edukacja kulturalna w NGO – organizacja Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Lubelskiego

Copyright © 2014 Private Policy - SWIS
Realizacja: Sulimo