Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w 2016 roku:

1. Czas niedrzwickich poetów

2.  Dystrybucja artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących 2016/2017

3. Youth Bank - Młodzieżowy Bank Projektów

Copyright © 2014 Private Policy - SWIS
Realizacja: Sulimo