"Czas niedrzwickich poetów" to projekt realizowany w partnerstwie z Gimnazjum nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej i Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej.

W ramach projektu wydana zostanie tomik poezji "Okruchy codzienności. Antologia niedrzwickich poetów", w którym znajdą się wiersze pisane przez mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża.

Gimnazjum nr 1 w Niedrzwicy Dużej zorganizowana zostanie akcja promująca czytelnictwo, w ramach której prowadzone będą: godzina głośnego czytania, gimnazjaliści czytać będą książki swoim młodszym kolegom i koleżankom ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej, a także dzieciom w przedszkolu. Rozmowy na lekcjach na temat czytanych książek, sytuacji czytelnictwa w Polsce. Zorganizowana zostanie debata na temat: co nam daje czytanie książek. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Niedrzwica Duża.

Copyright © 2014 Private Policy - SWIS
Realizacja: Sulimo