Działania realizowane w ramach projektu:

Powołanie lokalnych zespołów liderów młodzieżowych, którzy włączą się w procesy decyzyjne projektu. Rolą ich będzie nie tylko zaangażowanie rówieśników w przygotowanie i realizację inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności, ale także pozyskanie na ten cel środków finansowych. W drodze konkursu grantowego wyłonią oni projekty, dopilnują ich realizacji oraz zweryfikują przygotowane przez młodzież sprawozdania merytoryczne i finansowe. 

Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych dla członków zespołów liderów młodzieżowych, podczas których zdobędą oni wiedzę i narzędzia niezbędne do aktywnego uczestnictwa w projekcie. Trenerzy z YB International podzielą się doświadczeniami w realizacji YB w innych krajach, pokażą młodym w jaki sposób mogą oni działać na rzecz lokalnych społeczności.

Promocja projektu w społecznościach lokalnych. To młodzi liderzy zadbają o nagłośnienie projektu w swoich społecznościach. Wybiorą najskuteczniejsze sposoby dotarcia do wyselekcjonowanych grup odbiorców, opracują treść reklam tak, aby włączyć w projekt zarówno środowiska lokalne jak i rówieśników.

Konkurs grantowy. Do kompetencji liderów należeć będzie wybór inicjatyw zgłaszanych przez ich rówieśników. Wygrają tylko te projekty, które w najbardziej efektywny sposób będą odpowiadać potrzebom lokalnych społeczności. Na ich realizację młodzieżowi liderzy przekażą środki finansowe zebrane wcześniej przez nich w drodze fundrisingu.

 

Copyright © 2014 Private Policy - SWIS
Realizacja: Sulimo