Złote zasady YouthBank

Każdy YouthBank ma swobodę w budowaniu i rozwijaniu swojej działalności, tak aby najlepiej odpowiadała ona na potrzeby lokalnej społeczności. Jednocześnie członkowie YouthBank są zobowiązani do przestrzegania następujących złotych zasad:

  1. Prowadzony przez młodych. Działalność YouthBank prowadzą młodzi ludzie, stąd też o ważnych dla YouthBank sprawach decyduje młodzież. (W szczególności o przeznaczeniu dotacji – młodzież wchodzi w skład Komisji Grantowej YouthBank). Dorośli są dla nich wsparciem – zapewniając możliwości szkoleniowe i służąc radą.
  2. Otwartość. Dotacje YouthBank trafiają do młodych ludzi, którzy chcą wprowadzać zmiany w swoim otoczeniu. Ubiegać się o dotacje mogą młode osoby w wieku 13 – 20 lat, które mieszkają na terenie działalności YouthBank.
  3. Równość. Każdy członek Komisji Grantowej ma prawo wyrażania opinii i podejmowania decyzji dotyczących przeznaczenia funduszy.
  4. Tolerancja. YouthBank pozwala młodzieży reprezentującej różne środowiska kulturowe, religijne, polityczne jednoczyć się wokół ważnych dla ich środowiska lokalnego spraw, dzielić się doświadczeniem i w ten sposób budować wzajemny szacunek dla innych.
  5. Przejrzystość. YouthBank zapewnia sprawiedliwy podział funduszy, czemu sprzyjają jasne procedury i przejrzyste metody działania.
  6. Zrozumiały język. YouthBank używa prostego, zrozumiałego języka. Dotyczy to wszystkich publikowanych materiałów, w tym formularzy aplikacyjnych, informacji promocyjnych, dokumentów szkoleniowych.
  7. Nowe umiejętności. YouthBank zachęca młodzież do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, stawia na rozwój nowych umiejętności, kreatywne podejście do stawiania czoła pojawiającym się wyzwaniom.
  8. Przemyślane działanie. Młodzież uczestnicząca w działaniach YouthBank odwołuje się do wcześniejszych doświadczeń. Poddaje ciągłej ocenie i refleksji podejmowane działania począwszy od prowadzonych szkoleń, poprzez budowanie zespołów, aż po wybór projektów i decyzje grantodawcze. Zastanawiają się, w jaki sposób mogą jeszcze lepiej prowadzić działalność YouthBank.
  9. Wartościowe relacje. YouthBank wyznaje zasadę, że należy doceniać zarówno ciężką pracę młodych ludzi, którzy poświęcają swój czas, aby przekazać dotacje na rzecz wartościowych projektów, jak również doceniać młodzież, która je realizuje i w ten sposób zmienia świat wokół siebie. Wspólne świętowanie pozwala na zawieranie wartościowych relacji, trwałych przyjaźni.

Copyright © 2014 Private Policy - SWIS
Realizacja: Sulimo