Głównym celem zadania jest zaproponowanie mieszkańcom Gminy Niedrzwica Duża nowych metod edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, jak również dorosłych. W ramach zadania zrealizowane zostaną nowatorskie działania edukacyjne prowadzone w szkołach na terenie Gminy Niedrzwica Duża w zakresie gier planszowych.

W ramach realizowanego zadania odbywać się będzie cykl zajęć w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Niedrzwica Duża przygotowanych przez Stowarzyszenie, we współpracy z Nieformalną Grupą Graczy „DIUNA”. Zajęcia dotyczą  upowszechniania planszowych gier edukacyjnych jako alternatywnej formy edukacji. 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Niedrzwica Duża.

Partner: Nieformalna Grupa Graczy "DIUNA"

Copyright © 2014 Private Policy - SWIS
Realizacja: Sulimo