Wolontariat sposobem na zmiany - drugi krok
 
Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją na Rzecz Edukacji i Rozwoju Środowiska Lokalnego Niedrzwicy Kościelnej współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Okres realizacji 01.05.2011 - 31.12.2015.
 
Projekt „Wolontariat sposobem na zmiany – drugi krok” to innowacyjne podejście do działań wolontarystycznych. Poprzez jego realizację pokazaliśmy, że wolontariuszem można być w każdym momencie naszego życia. Stąd też pomysł na stworzenie 4 grup wolontariuszy, którzy działały na rzecz własnego środowiska. W rammach proejktu związane zostały następujące grupy:
1. dziennikarska – która poznawała warsztat prowadzenia gazety oraz radia internetowego, podczas spotkań wolontariusze zajmowali się się dziennikarstwem społeczno-kulturalnym;
2. pracująca z osobami niepełnosprawnymi – która rozwijała się w kierunku pracy metodą teatralną. Wolontariusze uczyli się przygotowywać i realizować integracyjne przedstawienia teatralne, w jakich występowali sami wolontariusze oraz osoby niepełnosprawne;
3. korepetytorów – która poznawałą warsztat nowoczesnych i innowacyjnych metod edukacyjnych, a także metody pracy z tzw. uczniami trudnymi i zdolnymi;
4. rodziców – która poznawałą nowoczesne techniki i metody planowania i organizacji czasu wolnego i działań edukacyjnych dla siebie i swoich dzieci, a pośrednio także innym mieszkańcom miejscowości.
 
Dodatkowo w ramach projektu powstała grupa liderów, której zbudowanie wyznaczyło nowy etap w rozwoju wolontariatu w naszym regionie. Celem powstania takiej grupy było szkolenie młodzieżowych liderów, przygotowywanych do prowadzenia różnych grup wolontarystycznych. Młodzi liderzy poznali cechy dobrego lidera, zasady prowadzenia grupy, rozwiązywania konfliktów, podziału zadań i egzekwowania ich wykonania.
Po 8 miesiącach nauki, ciężkiej pracy i doskonałej zabawy wiemy już na pewno, że wolontariat to doskonały sposób na zmiany – zmiany nas samych, naszego otoczenia i postrzegania wolontariusza jako osoby zaangażowanej społecznie i kulturalnie.
 
Copyright © 2014 Private Policy - SWIS
Realizacja: Sulimo