Celem zadania jest organizacja warsztatów szkoleniowych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Niedrzwica Duża – utworzenie forum wymiany doświadczeń lokalnych NGO.

Organizacja warsztatów edukacyjnych ma za zadanie wesprzeć lokalnych liderów i animatorów działających w organizacjach pozarządowych w realizowanych przez nich zadaniach. Będzie to impuls do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami warsztatów edukacyjnych, a także pozwoli na utworzenie stałej sieci wymiany doświadczeń pomiędzy lokalnymi NGO.

W ramach zadania uczestnicy wezmą udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących:

  1. aspektów prawnych działalności NGO (np. zgłaszanie zmian w KRS, wykorzystywanie profilu zaufanego, składanie sprawozdań finansowych, sprawozdań do GUS itp),
  2. działań kulturalnych i społecznych prowadzonych przez NGO,

udziału lokalnych organizacji w życiu społeczności lokalnej m.in. udział w konsultacjach społecznych, zgłaszanie uwag i propozycji, powołanie gminnej rady działalności pożytku publicznego.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Niedrzwica Duża.

Copyright © 2014 Private Policy - SWIS
Realizacja: Sulimo