Wydarzenie polegało na organizacji polsko-ukraińskiego spotkania integracyjnego z okazji świąt Bożego Narodzenia. Wydarzenie miało na celu integrację osób z Ukrainy przebywających w Polsce  w związku z wojną w Ukrainie z Polakami mieszkającymi na terenie Powiatu Lubelskiego. Podczas spotkania integracyjnego zaprezentowane zostały polska kultura i tradycje bożonarodzeniowe oraz kultura i tradycje ukraińskie, wskazane zostały ich elementy wspólne i powiązania pomiędzy nimi.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały:

  1. Tradycyjne potrawy wigilijne z terenu województwa lubelskiego,
  2. Tradycyjne kolędy pochodzące z terenu województwa lubelskiego,
  3. Tradycyjne zwyczaje z regionu lubelskiego związane ze świętami Bożego Narodzenia,
  4. Tradycyjne potrawy, szczedriwki i zwyczaje ukraińskie

Na spotkanie przygotowane zostały tradycyjne potrawy wigilijne i świąteczne zarówno polskie, jak i ukraińskie. Wszystkie potrawy przygotowywane były przez ukraińcó1) mieszkających w Polsce oraz członków Stowarzyszenia.

Podczas spotkania wystąpili członkowie zespołu Drewutnia oraz Stowarzyszenia Klepisko którzy wykonywali tradycyjnie polskie kolędy i tradycyjne kolędy i szczedriwki ukraiński.

Spotkanie promowało województwo lubelskiego jako miejsce, które promuje integrację i wspiera integrację osób uciekających z Ukrainy przed wojną z mieszkańcami województwa lubelskiego. Promocja ta realizowana została poprzez pokazanie mieszkańcom województwa lubelskiego oraz osobom z Ukrainy wspólnych korzeni kulturowych i powiązania tradycji obydwu państw – Polski i Ukrainy.

Copyright © 2014 Private Policy - SWIS
Realizacja: Sulimo